Hjem Norwegian English


Fakta om Brasil


Areal
8 511 965 kvadratkm.

Befolkning
Ca. 175 millioner som består av 55% europeiske utvandrere, 38% mulatter, 6% afrikanske utvandrere.

Språk
Portugisk er Brasils offisielle språk. Enkelte minoriteter benytter fortsatt egne språk i tillegg. Det er omlag 340 000 urinnvånere, og de har totalt 214 lokale språk. Mange forstår spansk. Engelskunnskaper er forholdvis lite utbredt blant lokalbefolkningen, men snakkes i økende grad av alle som har kontakt med turiser og andre tilreisende. Fransk snakkes sporadisk blant høyt utdannede.

Største byer
Brasilia med ca. 1.8 millioner innbyggere. Øvrige byer er São Paulo (ca. 10 mill), Rio de Janeiro (ca. 5.6 mill), Salvador (ca. 2.2 mill), Belo Horizonte (ca. 2.1 mill), Alegre (ca. 1.3 mill) og Manaus (ca 1.2 millioner innbyggere)

Religion
90% av folket er tilknyttet den romersk katolske kirke.

Valuta
I Brasil benytter de Reals. En Real er i underkant av tre kroner.
Valutakalkulator

Strøm/telefon
Både 110 volt (Rio og São Paulo) og 220 volt med 60 perioder (Brasilia) benyttes avhengig av region.

Det er fortsatt landområder uten konvensjonell telefonlinjeforbindelse, mens nettet mellom byene er relativt godt utbygget.

Mobiltelefonbruken vokser raskt. Det er anslagvis 21 millioner mobiltelefoner i bruk i Brasil.

Europeiske mobiltelfoner kan benyttes i Brasil, da de bygger ut sitt GSM nett. Sjekk med din operatør før du drar om det er dekning dit du skal reise.

Vi anbefaler å kjøpe et lokalt simkort for ca 100 kroner. Når du benytter dette blir det ikke noe særlig dyrere å motta samtaler her enn i Norge.

Internett
Internett tilknytning finnes flere steder i Cumbuco inkludert ved Kariri Beach Residence.

Tidssone
Brasil deler landet sitt inn i 3 tidssoner. De østlige, nordøstlige, sør og sørøstlige områdene ligger 4 timer bak Norge. De vestlige områdene ligger 5 timer bak Norge, mens områdene lengst mot vest ligger 6 timer bak Norge ved normaltid.

Visum
Nordmenn som skal reise til Brasil, trenger ikke visum for opphold i landet i inntil 180 dager.

Forretningsfolk, journalister og kunstnere på oppdrag i Brasil, samt adopsjonsforeldre som skal hente barn i Brasil trenger i prinsippet visum. Det bør tas kontakt med den brasilianske ambassaden i god tid før avreise.

Norges Ambassade i Brasil
Embaixada de Noruega
SES- Av. Das Nacoes, Quadra 807, lote 28, CEP 70418-900, Brasilia D.F., Brasil
Tel. : +55-61-443 8722
Faks : +55-61-443 2942
E-post :
embno@tba.com.br
Internett: www.embassies.mfa.no 

Brasils Ambassade i Norge
Postadresse : Sigurd Syrs g. 4, 2 et., 0244 Oslo
Besøksadresse : Sigurd Syrs g. 4, 2 et.
Telefon : 22 54 07 30
Telefaks : 22 44 39 64
E-post :
brasil@brasil.no
Internett : www.brasil.no