Hjem Norwegian English


Byggetillatelser


 

Denne plaktaten på tomten viser at alle tillatelser er innhentet fra alle offisielle organer og dokumenterer at bygget kan ferdigstilles.